top of page
  • Johan Stormlund

Temperaturövervakning för hållbar hantering av läkemedel

Med ett system som automatiskt hanterar och redovisar temperaturavvikelser kan vi övervaka den befintliga hållbarhetstiden för läkemedel, vaccin, blod och organ under transporten. Teknologin innebär att man i realtid ser status på produkten som hanteras och om den kan användas eller ej efter hantering och transport.

 

Totalt spenderar den globala läkemedelsindustrin över 34 miljarder USD per år på att hantera temperaturavvikelser i sina logistikkedjor. Samtidigt uppger WHO att cirka 20 procent av vaccin förstörs under logistiktransport och vacciner till ett värde av 6,6 miljarder USD förstörs varje år på grund av bristande temperaturkontroll.

– En av våra kunder, Basque Health Service, investerade i vår lösning och jämfört med innan investeringen har de sparat 74 procent av de blodpåsar som tidigare kasserades, säger Johan Stormlund, VD på Tridentify.

 

Ökade krav på garanterat korrekt transport

Johan Stormlund har jobbat med temperaturövervakning inom läkemedelsindustrin i över 15 år. Han beskriver att förändringar inom läkemedelsindustrin oftast sker långsamt och att pandemin påvisat vilka problem som finns i logistiken idag om man jobbar manuellt och analogt.

– Allmänheten har på grund av pandemin större kunskap om att läkemedel, som till exempel Covid-vaccin, är temperaturkänsliga. I och med det förväntar sig många att läkemedelsföretagen kan garantera att deras läkemedel har transporterats i en korrekt temperaturintervall. Men vårt system övervakar mer än temperatur, rörelse och ljus. Vi konfigurerar in produktens stabilitetsdata i vårt system vilket tar ett automatiskt kvalitetsbeslut om produkten är ok att använda eller inte. Med vårt system kan man alltså i realtid via app eller webbportal se hur mycket hållbarhetstid är kvar på produkten under hela transporten, fortsätter han.

 

Se återstående hållbarhetstid i realtid 

Idag syns en tydlig trend i att nya läkemedel ofta är biologiska och i och med det mer temperaturkänsliga. För att då hinna hantera den mängd temperaturkänsliga läkemedel som transporteras globalt varje dag året om finns ett större behov av IoT-sensorer och automatiska temperaturavvikelsesystem. Ökade krav ställs alltså även på industrin att slå om till en digitalisering av Supply Chain Management. I kombination med att även myndigheter stramar åt kraven på temperaturövervakning lägger Tridentifys lösning en grund för en hållbar hantering av produkten som har transporterats i korrekt temperatur. 

– Vårt system är kvalificerat som ett Medical Device IIa, ett regulatoriskt krav för att det ska få ta ett medicinskt beslut. IoT och molnet gör information från vår sensor tillgänglig för alla med beviljad access. Lösningen är också hållbar eftersom vi, till skillnad från många andra aktörer, har hårdvara som återanvänds och uppdateras med nya kalibreringscertifikat när det behövs, säger Johan Stormlund.

 

Om TridentifyTridentify AB, är ett SaaS/MedTech bolag som erbjuder ett automatiskt kvalitetssystem som övervakar temperatur, rörelse och ljus av läkemedel, transfusionsmediciner samt organ.


För mer information kontakta: info@tridentify.com  

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page